Get Adobe Flash player

คำถามที่ถามบ่อย

ต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าได้หรือไม่
การต่ออายุใบอนุญาตขับรถ แบ่งเป็นหลายกรณีเช่น
1. กรณีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ ต้องต่ออายุใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว 1 ปี เป็นชั่วคราว 1 ปี เหมือนเดิม สามารถต่อล่วงหน้าไม่เกิน 1 เดือน
2. ต่ออายุใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว 1 ปี เป็นชนิด 5 ปี ยังแบ่งได้อีกเป็น 2 กรณี กรณีแรก เพิ่งเคยได้รับใบอนุญาตชนิดชั่วคราวในปีที่แล้วและจะหมดอายุในปีนี้ ไม่สามารถต่อล่วงหน้าได้ กรณีที่สอง เคยได้รับใบอนุญาตชนิด 1 ปี มาหลายปีแล้ว สามารถต่อล่วงหน้าได้ 3 เดือน
การต่ออายุใบอนุญาตชนิด 5 ปี เป็นชนิด 5 ปี สามารถต่อล่วงหน้าได้ 3 เดือน  
การต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ(รับจ้าง) สามารถต่อล่วงหน้าได้ 3 เดือน

 

ใบขับขี่หายใช้หลักฐานอะไรบ้าง
สำเนาบัตรประชาชน ถ้ามีการแก้ไขชื่อหรือสกุลหรืออื่น ๆ ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขน้น รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูปแต่ถ้าต้องการใบอนุญาตขับรถแบบสมาร์ทการ์ดไม่ต้องแนบรูปถ่าย

มีใบขับขี่อยู่แล้วต้องการเปลี่ยนเป็นสมาร์ทการ์ดได้หรือไม่
สามารถทำได้ โดยแนบหลักฐานได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ถ้ามีการแก้ไขชื่อหรือสกุลหรืออื่น ๆ ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องการแก้ไขน้น

ซื้อรถมาจากกรุงเทพ โดยได้ชุดโอนมาแล้วต้องการย้ายมาจังหวัดเชียงรายต้องไปทำที่กรุงเทพหรือไม่
การแจ้งย้ายรถออก สามารถแจ้งได้ทั้งที่จังหวัดต้นทางและปลายทาง หากไม่ประสงค์จะเดินทางไปแจ้งย้ายออกที่กรุงเทพก็สามารถยื่นแจ้งย้ายออกปลายทางที่เชียงรายได้โดยใช้ระยะเวลา 2 วันทำการ ก็มาแจ้งย้ายเข้าพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ได้

ใบขับขี่เป็นแบบตลอดชีพ แต่ทำหายไปจะขอทำใหม่จะได้ตลอดชีพเหมือนเดินหรือไม่
จะได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดตลอดชีพเหมือนเดิม โดยยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตขับรถแทนสูญหาย โดยจะได้ใบขับขี่ตลอดชีพเหมือนเดิม

มีใบขับขี่ชนิดชั่วคราวแต่ขาดอายุไปแล้วประมาณ 4 ปี ต้องทำอย่างไร
ใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุเกิน 3 ปี จะต้องมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เข้ารับการอบรม มีการทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถใหม่

ใบขับขี่หมดอายุไปแล้วประมาณ 2 เดือนต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่
การต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือเปลี่ยนประเภทจากชั่วคราว 1 ปี เป็นชนิด 5 ปี ถึงแม้จะขาดอายุก็ไม่เสียค่าปรับแต่อย่างใด

ทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดอื่นแต่มาเรียนหนังสือที่เชียงราย สามารถทำใบขับขี่ที่เชียงรายได้หรือไม่
ปัจจุบันการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถไม่ว่าจะเป็นการทำใหม่ ต่ออายุ เปลี่ยนประเภท ฯลฯ สามารถยื่นคำขอได้ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสาขาทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องกลับไปทำที่จังหวัดเดิม

การทำใบขับขี่รถยนต์ ต้องมีอายุเท่าไหร่
การทำใบอนุญาตขับรถยนต์ชนิดชั่วคราว(ครั้งแรก) ต้องมีอายุ 18 ปี สำหรับรถจักรยานยนต์ ต้องมีอายุ 15 ปี(ขับรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 110 ซีซี) เมื่ออายุครบ 18 ปีบริบูรณ์จึงจะสามารถขับได้โดยไม่จำกัดซีซี

ได้รับจดหมายจากสำนักงานขนส่งแจ้งว่าทะเบียนรถขาดเกิน 3 ปี ให้นำป้ายมาคืน ต้องทำอย่างไรบ้าง
รถที่ค้างชำระภาษีเกิน 3 ปี ทะเบียนจะถูกระงับเจ้าของจะต้องนำแผ่นป้ายทะเบียนรถมาคืนสำนักงานขนส่งและนำใบคู่มือมาบันทึกการระงับพร้อมกับชำระค่าภาษีที่ค้างอยู่ทั้งหมด หากต้องการใช้รถต่อก็สามารถทำได้โดยการยื่นคำขอจดทะเบียนรถใหม่ ให้นำรถมาเข้ารับการตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่ง พร้อมกับหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

ซื้อรถมือสองมา แต่เจ้าของรถเดิมอยู่อ.พาน ต้องไปโอนที่ไหน
รถคันนี้ต้องยื่นคำขอโอนและนำรถไปตรวจที่สำนักงานขนส่ง สาขาอ.พาน

รถจักรยานยนต์ภาษีขาดไป 2 ปี ต้องตรวจรถที่ไหน ตรวจของเอกชนได้หรือไม่
รถที่ขาดภาษีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสาขาได้ทุกแห่งทั่วประเทศ และตรวจที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน(ตรอ.)ได้

ภาษีรถขาดไปประมาณ 4-5 วันต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่
ค่าปรับหรือเงินเพิ่มกรณีไม่ชำระภาษีตามกำหนดเวลาจะเสียอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน เช่น ค่าภาษี 900 บาท ภาษีขาด 5 วัน ถือเป็น 1 เดือน เท่ากับเสียเงินเพิ่ม 9 บาท

สมุดคู่มืออยู่ไฟแนนซ์จะต่อภาษีได้หรือไม่
ปัจจุบันการชำระภาษีรถประจำปี สามารถชำระได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

 

จะขอทำใบขับขี่ใหม่ ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง

การขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ชนิดชั่วคราว ใช้หลักฐานประกอบคำขอได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองแพทย์(ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำหรับท่านที่ต้องการใบอนุญาตขับรถแบบใหม่(Smart Card) ไม่ต้องเตรียมรูปถ่ายมา

 

ต่ออายุใบขับขี่ให้คนอื่นมาแทนได้หรือไม่

การต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ต้องมาดำเนินการด้วยตนเองให้บุคคลอื่นมาดำเนินการให้ไม่ได้

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 07 กรกฏาคม 2012 เวลา 23:00 น.)