Get Adobe Flash player

ผลการทดสอบเพื่อต่ออายุบัตรประจำตัวผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ

ผลการทดสอบเพื่อต่ออายุบัตรประจำตัวผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ

ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ และเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์

ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ในวันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2016 เวลา 13:27 น.)