Get Adobe Flash player

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2