Get Adobe Flash player

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่งคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2017 เวลา 16:50 น.)