Get Adobe Flash player

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2