Get Adobe Flash player

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2