Get Adobe Flash player

จ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้รถโดยสารสาธารณะ

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง จ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้รถโดยสารสาธารณะ ในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ ๒ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์(e-bidding)

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2018 เวลา 18:36 น.)