Get Adobe Flash player

ประกาศ การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการ สำหรับรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่

ประกาศ การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวดอักษร กท กธ กน กบ กพ กม และ กย

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 มีนาคม 2019 เวลา 18:20 น.)