Get Adobe Flash player

ประกาศ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักข้าราชการสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาอำเภอเทิง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019 เวลา 22:59 น.)