Get Adobe Flash player

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย และสาขาในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)