Get Adobe Flash player

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับมาตรฐานการให้บริการผ่านช่องทางการเลื่อนล้อต่อภาษี(Drive Thru for Tax)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 22:24 น.)