Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย

 

ตั้งอยู่บริเวณชั้น  2  กลุ่มวิชาการขนส่ง

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย

 

405 หมู่ 6 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

โทรศัพท์/โทรสาร  0 5315 2077 ต่อ 114

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 07 มิถุนายน 2017 เวลา 11:33 น.)